top of page

Meld deg på nyhetsbrev fra oss

Takk for innsendingen din!

Bakgrunn

Livet skal være godt å leve, for dyret og for eieren! Alle dyrearter har sine særtrekk og behov. Det finnes et vell av kunnskap og forskning idag, samtidig er mange flinke til å formidle erfaringene sine. Tar man til seg den gode kunnskapen og de gode løsningene, ligger mye til rette for god livskvalitet sammen med dyrene sine.

Les mer..

Vår visjon

Vi skal være pådrivere for å spre gode løsninger og kunnskap. Gode løsninger og kunnskap skal gå hånd i hånd – for å gjøre samspillet mellom dyr og deres omsorgspersoner enda bedre!

Livskvalitet og kunnskap

Gjennom å tilby løsninger for økt dyrevelferd, imøtekommer vi en del av behovene til den individuelle hesten (og til eieren).Vi ønsker å fremme læring, drive kunnskapsformidling (spesielt i forhold til hestens tarmhelse/utegang/naturlig hestehold) og fremme gode relasjoner til sin hest. 

Produksjon

Vi ønsker at produksjonen av våre egne produkter skal skje så lokalt som mulig. Vi har derfor valgt 🇳🇴 Norge som produksjonsland.

Kommende arrangementer
Se våre produkter
bottom of page